کارگاه ها و سخنرانی ها

کارگاه ها

·         شبیه سازی دینامیک مولکولی و GROMACS

o       سیزدهمین کنگره پژوهشی سالیانه دانشجویان علوم پزشکی کشور - بابل

·         آشنایی با سیستم عامل Linuxجهت راه اندازی برنامه های کاربردی بیوانفورماتیک

o        دانشگاه حکیم سبزواری

·         کاربرد مدلینگ،شبیه سازی و بیوانفورماتیک در علوم زیستی

o       ششمین سمینار علمی  انجمن آموزش علوم پزشکی-تهران

·         "Introduction to Bioinformatics"

o       معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

·         "کاربردهای بیوانفورماتیک در آموزش علوم پزشکی"

o        مرحله دوم فلوشیپ آموزش علوم پزشکی-  دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی- دی ماه 93

·         "طراحی محاسباتی دارو و یافتن اهداف بالقوه " همراه با امتیاز بازآموزی برای داروسازان و گروه های هدف

o       دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد در حاشیه اولین همایش جانورشناسی کاربردی

·         " بیوانفورماتیک و کاربرد های آن " پژوهشکده سنتز پپتید

o       دانشکده شیمی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی تهران، بهمن93

سخنرانی ها

  • معرفی راه کارهای استفاده از بیوانفورماتیک در پایانامه
  •  
    • هفتمین سمپوزیوم تخصصی تزیاری واحد تحقیقات علوم دارویی دانشگاه آزاد تهران