• چاپ مقاله جناب اقای میلاد نظرزاده در مجله PLOS Medicine
  پیام تبریک به آقای میلاد نظرزاده جهت انشار مقاله در مجله PLOS Medicine با IF=11.86

 • دسترسی آزمایشی دانشگاه به مجموعه مجلات دندانپزشکی، مجلات Nature، مجموعه DynaMed Plus و مجموعه مجلات ناشر cambridge university press
  دسترسی آزمایشی دانشگاه به مجموعه مجلات دندانپزشکی، مجلات Nature، مجموعه DynaMed Plus و مجموعه مجلات ناشر cambridge university press

 • فراخوان بیست و سومین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی
  فراخوان بیست و سومین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی

 • فراخوان جذب طرح هیات علمی
  فراخوان جذب طرح هیات علمی

 • اعلام گرنت نهایی اعضای محترم هیات علمی در سال 96
  اعلام گرنت نهایی اعضای محترم هیات علمی در سال 96