منو اصلی
لینکهای مفید

معرفی مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت (SDH)

در دنيای امروز رويكردهاي سلامت چشم انداز وسيع تري پيدا كرده و ضرورتاً  به عوامل تعيين كننده غير پزشکی سلامت توجه ويژه اي معطوف گشته است. هريك از اين تعيين كننده ها به خودي خود يا از طريق تاثير بر يكديگر وضعيت سلامتي را به شدت تحت تاثير قرار مي دهند و سبب بروز بي عدالتي هايي در وضعيت سلامت ميگردند.

تعیین کننده هاي اجتماعی سلامت (social determination of health ) مانند فقر، تحصیلات و سواد بهداشتی، طبقه اجتماعی، مذهب، شغل، فعالیت اجتماعی، استرس، اعتیاد، غذا و حمایت هاي اجتماعی و سبک زندگی ناشی از این عوامل نقش بسیار بیشتری از عوامل بیولوژیک در سلامت و تندرستی انسان دارند، ولی به علت اینکه اکثر این عوامل درک نشده و به تقاضا تبدیل نمی شود مورد غفلت قرار گرفته است. رسالت مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت توجه به این عوامل تعیین کننده و نیازهای اساسی است، تا با انجام تحقیقات در عرصه جامعه و با مشارکت جامعه و تولید دانش مورد نیاز در حفظ و ارتقاء سلامت عمومی جامعه مشارکت نماید.

با توجه به اين كه اكثر بي عدالتي هاي سلامت در دنيا ساخته دست بشر است بر طبق دورنماي مرکز، ما برآنيم که با انجام طرح هاي تحقيقاتي در سطوح شهرستان، منطقه اي، ملي و بين المللي با تاکيد بر تعيين کننده هاي اجتماعي مؤثر بر سلامت و تلفيق پژوهش در آموزش و مديريت سلامت جامعه، علاوه بر افزايش توليد علم در کشور، نتايج تحقيقات را به منظور گسترش عدالت در سلامت و ارتقاء سلامت در اختيار مردم قرار دهيم. مهمترين دليل اين مرکز هدايت و اجراي پژوهش هاي کاربردي و توسعه اي و توليد علم در حيطه تعيين کننده هاي اجتماعي مؤثر بر سلامت، دستيابي به عدالت در راستاي چشم انداز توسعه ملي،مفهوم سازی دانش سلامت، ارائه رهنمود و مشاوره به سياستگذاران و متوليان سلامت، توانمندسازي و جلب مشارکت جامعه و سازمان هاي مردم نهاد، جلب حمايت سازمان ها، انتشار علم و ارتقاي سواد سلامت و ... است و اين مركز با علم و باور به قداست ذاتي دانش و پژوهش و اهميت انكار ناپذير جايگاه آنان در توسعه عدالت در سلامت و رعايت موازين اخلاقي در امر پژوهش و تكريم محقق با اتكاي به خداوند بزرگ تلاش خواهد نمود با كار تيمي و ايجاد انگيزه‌هاي متعالي براي توليد دانش و حاكميت پژوهش با تأكيد بر ارتقاي مستمر كميت و كيفيت پژوهش هاي مرتبط و اشاعه دانش حاصله گامي در جهت كمال انساني و تحقق جامعه اي سالم با اتكاي بر عدالت در سلامت بر دارد.