فرم های مورد نیاز


فرم اکسل آماری مربوط به سال 95                دانلود
چک لیست پایش نیروهای بهداشتی حرفه ای شاغل در کارگاهها و کارخانجات      دانلود

دانلود فرم اکسل ثبت و گزارش حوادث ناشی از  کار                دانلود

دانلود فرم ثبت ارزیابی  ارگونومی            دانلود

دانلود فرم گزارش دهی ارگونومی               دانلود    
 
دانلود فرم جدید آماری 93
در خصوص ارسال آمار و شاخصهای سالیانه بهداشت حرفه ای سال 1393، با توجه به عدم تکمیل نهایی بخش گزارش­گیری در سامانه جامع مدیریت بازرسی مرکز سلامت محیط و کار و تغییرات ایجاد شده در فرم آماری، خواهشمند است آمار سال 1393 آن شبکه / مرکز  را در قالب فایل اکسل ذیل به واحد بهداشت حرفه ای معاونت بهداشتی ارسال نمایید . امید است با توجه و دقت بالای بازرسان محترم بهداشت حرفه ­ای، آمار ارسالی از نهایت دقت و صحت برخوردار باشند.


دفتر ثبت بازرسی

همکارانی که امکانات سخت افزاری لازم جهت دسترسی به سامانه جامع بازرسی را ندارند عجالتا اطلاعات مربوطه را در این فایل ثبت نمایند :  

                                                                                                                                     دانلود  کنید


چک لیست های جدید

چک لیست جدید ارزیابی فعالیتهای بهداشت حرفه ای بهورز تدوین و ابلاغ شد                                 دانلود

چک لیست های جدید پزشک خانواده در برنامه های بهداشت حرفه ای                                           دانلود

چک لیست کاردان وکارشناس مسئول در برنامه های بهداشت حرفه ای                                            دانلود

 

   دانلود : فرم_اکسل_آماري_سال_94.zip           حجم فایل 54 KB
   دانلود : چك_ليست__پزشك93_خانواده_ویرایش9304_.doc           حجم فایل 78 KB
   دانلود : hse_stuff_checklist.rar           حجم فایل 23 KB
   دانلود : چك_ليست_بهورز_.doc           حجم فایل 70 KB
   دانلود : sabt_havades-_forme_kham1.xls           حجم فایل 638 KB
   دانلود : sabt_arzyabi.xls           حجم فایل 14 KB
   دانلود : gozareshgiri.xls           حجم فایل 15 KB
   دانلود : amar_93.xls           حجم فایل 192 KB
   دانلود : چك_ليست_کاردان_.doc           حجم فایل 82 KB
   دانلود : چك_ليست__پزشك93_خانواده_ویرایش9304_.doc           حجم فایل 80 KB
   دانلود : فرم_صورتجلسه_کمیته_جدید__.doc           حجم فایل 371 KB
   دانلود : فرم_111_ـ_3_حرفه_اي_.doc           حجم فایل 86 KB
   دانلود : 111-1,111-2.pdf           حجم فایل 131 KB
   دانلود : فرم2.pdf           حجم فایل 142 KB
   دانلود : فرم_1.pdf           حجم فایل 101 KB
   دانلود : moarefi_be_dadgah_3.pdf           حجم فایل 54 KB
   دانلود : Moarefi_be_dadgah_2.pdf           حجم فایل 48 KB
   دانلود : Moarefi_be_dadgah1.pdf           حجم فایل 48 KB
   دانلود : Elam_navaghes.pdf           حجم فایل 197 KB
   دانلود : Ekhtariyeh.pdf           حجم فایل 87 KB
   دانلود : multi.pdf           حجم فایل 244 KB
   دانلود : one.pdf           حجم فایل 227 KB
   دانلود : چند_واحدي.pdf           حجم فایل 107 KB
   دانلود : تک_واحدي(1).pdf           حجم فایل 77 KB
   دانلود : attachs(1).zip           حجم فایل 0 KB