• امکان دسترسی به 116 عنوان کتاب سال 2019
    امکان دسترسی به 116 عنوان کتاب سال 2019 از طریق سامانه منبع یاب وجود دارد.

  • دسترسی پایگاه های اطلاعاتی
    عدم دسترسی پایگاه اطلاعاتی uptodate و cochrane

  • دسترسی به مجموعه Ovid فراهم گردیده است.
    دسترسی به مجموعه Ovid از طریق http://ovidsp.ovid.com/autologin فراهم گردیده است.

 
   


   
 

   
   
   

 

تاریخ آخرین بروزرسانی: يکشنبه ٢٥ آذر ١٣٩٧